Solstrålen – støtteforeningen

Om Solstrålen

Støtteforeningen for SOLSTRÅLEN arbejder på at fremme etableringen af et hospice, for børn og unge, i Vestdanmark, der har en livstruende sygdom og behov for al mulig støtte og hjælp.

SOLSTRÅLEN skal tilbyde specialiseret palliativ indsats.

Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfaglig samarbejde af sygeplejersker, pædiatere, overlæger i palliation, fysioterapeuter, pædagoger, psykologer, præster, socialrådgivere og frivillige.